Vildmark
Upptäcka
Upptäck Tiveden
Skogsriket
Otroligt
Spännande
Urnatur
Välkommen ut!
Upptäck Tiveden
Vildmarken
Tystnaden
Grönt och skönt
Morgondimma
Solnedgångar
Välkommen ut!

Vandra i Ramundebodamunkarnas fotspår

Munkastigen är delar av den led, som munkarna vid Ramundeboda kloster vandrade till Olshammar, för att sedan via båt över Vättern upprätthålla kontakt med klostren i Alvastra och Vadstena. Med hjälp av gamla kartor har sträckningen till viss del kunnat rekonstruerats.

Hela Munkastigen är 40 km lång och medelsvår att vandra. Den är indelad i norra och södra Munkastigen, 23 respektive 17 km långa.
Ledmarkeringar i terrängen är dels oranga ringar på träd och stolpar dels pilar med Munkastigens symbol.

Större delen av leden sammanfaller med Bergslagsledens sträckning.Leden är dragen i omväxlande Tiveds natur och passerar flera vackra sjöar. Några av dem är lämpliga badsjöar. Utmed leden finns också sevärdheter av både geologisk och kulturhistoriskt art som t ex:  Ramundeboda klosterruin,  Altarstenen där munkarna förr sägs ha predikat,  Naturreservaten Kråksjöåsen och Getaryggen, Verner von Heidenstams hem och  Birgittakyrkan i Olshammar.

Mer information: Länk

 

Pelgrimsleden del 4 och 5 sammanfaller med Munkastigen. Pelgrimsleden startar vid Risebergakloster, via Tangeråsa, Likvägen över Skagershults mossen, via Hasselfors norr om sjön Toften, sedan via Rankemossen till Ramundebodas klosterruin. Totalt är den 95 km.